Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ LUẬN GIẢI TỬ VI KHAI MINH THƯ

Chân thành cảm ơn quý Khách hàng đã tin tưởng Khai Minh Thư.

Khai Minh Thư là bản luận giải tử vi khoa học viết riêng cho mỗi cá nhân, vì các lá số là khác nhau, do đó kết quả của từng người cũng khác nhau. Bản luận giải của mỗi khách hàng không chỉ khác nhau về chỉ số, mà còn khác nhau về cách giải thích, mức độ, và từng khuyến nghị.

Các video dưới đây được biên soạn để quý khách hàng có thể tra cứu và hiểu rõ những ý chính trong bản kết quả Khai Minh Thư. Kết hợp cùng với quan sát, phân tích thực tế, Khai Minh Thư hi vọng bố mẹ có thể áp dụng được tốt nhất, tạo nên một thế hệ tương lai thành công và hạnh phúc.

Trân trọng!

P/S: Hãy bắt đầu với phần Mục lục, tổng quan kết quả Khai Minh Thư để nắm được cấu trúc trình bày của báo cáo luận giải nhé.


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Vui lòng ấn vào từng mục dưới đây để mở video mà bố mẹ quan tâm:


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77
Phần 2: Con người thiên bẩm (bẩm sinh)

Phần này mỗi khía cạnh (tính cách, tư duy, nhu cầu) đều được đánh số để tiện tra cứu. Trong báo cáo cũng có những phần ghi chú có thể ấn vào nếu quý khách hàng cần đọc kỹ hơn.

Trong kết quả Khai Minh Thư, mỗi khía cạnh được trình bày và phân tích ở một vài góc độ nổi bật nhất (cao nhất hoặc/và thấp nhất) cho thấy được đặc trưng mà con người đó đang biểu hiện ra chứ không trình bày dàn trải toàn bộ gây khó hiểu, khó đọc.


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77
Con người ưu việt là gì?

Khác với nhiều môn khoa học thấu hiểu con người khác, thường hướng tới cái tốt chung, hay chuẩn chung của xã hội. Thì tử vi Khai Minh dựa trên tâm lý bẩm sinh và bối cảnh cơ duyên tương lai, để đưa ra những khuyến nghị, điều chỉnh phù hợp để cá nhân trở nên ưu việt trong tương lai. Nghĩa là những chỉ số mà KH cần điều chỉnh (tính cách, tư duy, nhu cầu) để trở nên phù hợp nhất với môi trường, bối cảnh tương lai.
Những tiêu chí được phân tích trong phần 2- Con người thiên bẩm sẽ được phân tích điều chỉnh trong phần này.
Có những chỉ số tăng, có chỉ số cần giảm để phù hợp với bối cảnh cơ duyên tương lai. Có chỉ số thay đổi nhiều, ít, hoặc giữ nguyên so với bẩm sinh, khuyến nghị điều chỉnh dù mức độ nhỏ cũng hướng tới con người tối ưu.


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77
Phần 5: Giải pháp giáo dục: chọn trường, chọn bạn, giáo dục gia đình

Chương này sẽ trình bày về các tiêu chí chọn trường, chọn bạn, giáo dục gia đình phù hợp với con và hỗ trợ cho bối cảnh tương lai.

Dựa vào các tiêu chí trong mục CHỌN TRƯỜNG, bố mẹ có thể tìm hiểu các phương pháp và trường học phù hợp cho con.

click > tìm hiểu thêm: so sánh các phương pháp giáo dục phổ biến tại Việt Nam


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/dxwmqsemhosting/public_html/tuvikhaiminh.vn/wp-content/plugins/go-viral/inc/modules/govr-sharecounter.php on line 77
Phần 6: Định hướng nghề nghiệp

Phần này tử vi Khai Minh phân tích những đặc điểm bẩm sinh của con, bối cảnh tương lai để đưa ra các lụa chọn phù hợp.

Các công việc, nhóm ngành nghề được đề xuất là những nhóm ngành nghề (chuyên môn) phù hợp nhất. Những ngành nghề không phù hợp không được đưa vào trong báo cáo, tránh tình trạng liệt kê dài dòng mà không liên quan tới cá nhân.

FAQ- Câu hỏi thường gặp

Khai Minh Thư là dịch vụ phân tích lá số, luận giải tử vi. Được các thầy nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu tử vi, cùng với ban biên soạn tổng hợp thành một quyển báo cáo kết quả. Báo cáo này giống như kết quả xét nghiệm của từng bạn, không ai giống ai hết. Khác biệt từ các điểm số, giải thích, khuyến nghị, bối cảnh tương lai, hình ảnh mình họa. Do đó đây là một cuốn cẩm nang của riêng từng bạn để bố mẹ hiểu về con.

Khai Minh Thư được viết riêng cho từng người, chứ không lan man các kiến thức chung chung và liệt kê. Ban biên soạn kết hợp tử vi huyền học và tâm lý học hiện đại, sử dụng từ ngữ thuần Việt, dễ đọc. Nên kết quả rất gần gũi với cuộc sống, bố mẹ đọc là có thể hiểu và áp dụng được ngay. Ngoài ra kết quả sẽ được gửi kèm bộ video hướng dẫn, dành cho bố mẹ xem để hiểu và tra cứu.

Trình tự làm Khai Minh Thư:
– Từ họ tên, ngày tháng năm, giờ sinh dương lịch của con, các thầy chuyển sang âm lịch và lập lá số tử vi.
– Các thầy tính toán, luận giải lá số để đưa ra kết quả đặc điểm cá nhân, bối cảnh tương lai viết riêng cho từng người.
– Ban biên soạn tổng hợp thành một bản báo cáo dài hơn 60 trang gửi tới bố mẹ trong vòng 7 ngày (kèm theo video hướng dẫn đọc hiểu và tra cứu)
Giờ sinh rất quan trọng, nếu chỉ lệch sang một canh giờ khác là kết quả đã khác hẳn. Do đó bố mẹ cần nhớ con sinh vào giờ nào. Nhưng không cần chính xác đến từng phút. Mà chỉ cần xác định rõ con nằm trong canh giờ âm lịch nào (mỗi 2 tiếng giờ dương lịch, là 1 canh giờ âm lịch).

– Sinh trắc là khoa học phương tây, đưa ra đánh giá bẩm sinh con người về cá nhân, năng lực nội sinh, tách biệt với môi trường xung quanh. Ví dụ chỉ số thông minh thì đánh giá là thông minh logic, tưởng tượng, âm nhạc, vận động… Và lời khuyên khuyến nghị nghề nghiệp thì hướng tới các chỉ tốt tốt chung, mà không xét đến liệu nghề đó phù hợp với cá nhân thì có phù hợp trong tương lai không.
– Khai Minh Thư là tử vi phương đông, nên luôn xét con người trong bối cảnh xung quanh. Tư duy trong Khai Minh Thư đánh giá các con người tiếp thu thông tin, xử lý, đánh giá và đưa ra quyết định dựa trên yếu tố nào. Ngoài ra còn có những thứ mà sinh trắc vân tay không có: là dự báo bối cảnh tương lai; chọn trường, chọn bạn, giáo dục gia đình thế nào để bổ khuyết cho chỉ số bẩm sinh của con và phù hợp với tương lai. Phần Nhu Cầu hay động lực, giải thích nguyên nhân sâu xa mọi hành động của con, để bố mẹ chủ động trong tạo động lực trong học tập, cuộc sống của con. Và nghề nghiệp định hướng cũng dựa vào cả năng lực cá nhân lẫn cơ duyên được dự báo trong bối cảnh tương lai.
– Tuy nhiên Khai Minh Thư (khác tử vi bói toán) có sự kết hợp giữa tử vi và tâm lý học, nên tránh đưa ra những dán nhãn ấn định về cá nhân thành công/thất bại, giàu nghèo, mà phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của chính bạn đó. Như người ta vẫn nói “con cái là tác phẩm của các bà mẹ”
Vậy nên để hiểu được rõ nhất cả năng lực nội tại, lần cơ duyên xung quanh thì bố mẹ nên làm cả Sinh Trắc lẫn Khai Minh Thư cho con.

Đầu tiên cần hiểu bói toán là gì? Khai Minh Thư xây dựng trên nền tảng Tử vi. Tử vi có phải bói toán không?
– Nếu hiểu Bói toán thường dùng như bói bài, đồng xu, bói tay… để hỏi một vấn đề cụ thể trong tương lai bằng các phương pháp tâm linh huyền bí thì Tử vi không phải là bói toán.
– Tử vi là thống kê nghiên cứu quy luật về con người, bao gồm dự báo tương lai về định mệnh như: giàu nghèo, thọ yểu… và dự báo tâm tính, vận mệnh, cách hành xử…của một người thông qua các tiên đề và nguyên tắc suy luận chặt chẽ.
– Khai Minh Thư được xây dựng dựa trên Tử vi, khai thác khía cạnh phân tích về tâm tính bẩm sinh của trẻ. Khả năng dự báo được đưa ra trong phần bối cảnh và một vài định hướng chọn trường, chọn nghề…mang tính chất giúp phụ huynh có cái nhìn toàn diện, là dữ kiện tham khảo cho con.
– Khai Minh Thư đề cao tầm quan trọng của giáo dục đến con trẻ, tức là một tác nhân ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của con, thể hiện ở phần định hướng phát triển ưu việt, tạo bối cảnh sống, học tập,… chứ không hề có kết quả áp đặt hay án định tương lai cho con như nhiều lối bói toán khác.

Ngày xưa do điều kiện chính trị bất ổn, chiến sự nổ ra liên miên, cuộc sống thiếu thốn, các vấn đề y tế chăm sóc sức khỏe còn rất hạn chế. Chính vì lẽ đó mà tỷ lệ trẻ sơ sinh non yểu rất cao, thường thì những người có vận số tương đối mới có khả năng chống chọi, vượt qua những mối đe dọa, nguy hiểm mà trưởng thành. Nên việc xem tử vi cho trẻ nhỏ ngày xưa thường không chính xác.

Xưa, trong hoàng cung, mỗi khi Hoàng Tử nào ra đời, người ta đều căn cứ vào dữ liệu thời gian để nghiên cứu tương lai của trẻ. Điều này được tiến hành kỹ lưỡng vì rất có thể sau này sẽ trở thành người đứng đầu trăm họ, liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Chính vì thế, việc xem tử vi cho bé rất được coi trọng.

Trong thời đại hiện nay, mọi thứ không còn giống ngày xưa. Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học, đặc biệt là lĩnh vực y tế, nên tỷ lệ trẻ nhỏ phát triển trưởng thành càng cao. Bên cạnh những điều đáng mừng ấy thì việc thấu hiểu con cái, mong muốn con cái được hỗ trợ đầu tư đúng hướng ngay từ nhỏ cũng là áp lực lên không ít gia đình. Do đó Tử Vi được coi là một trong những công cụ giúp bố mẹ thẩu hiểu con cái.

Tử Vi ngày nay không những đắc dụng với trẻ nhỏ, mà bố mẹ hiểu biết còn lập lá số từ trước khi sinh để chọn ngày giờ sinh mổ, mong muốn một tương lai thuận lợi cho con cái sau này.

Khai Minh Thư phân tích dựa trên Tử Vi của chính con và đưa ra kết quả ở khía cạnh tâm tính, tính cách bẩm sinh của trẻ, từ đó giúp ba mẹ hiểu con và định hướng giáo dục cho con. Đây chính là bản tâm, bản tính tự nhiên nhất của con.
Khai Minh Thư không đề cập sâu đến khía cạnh định mệnh, nên không áp đặt và gây tiêu cực, hoang mang cho phụ huynh về sự phát triển của trẻ như lối xem Tử vi thường thấy: con sẽ giàu, bị vong theo, lấy 2 đời vợ,…
Vậy nên ba mẹ hoàn toàn có thể khai thác và sử dụng những thông tin mà Khai Minh Thư cung cấp, giống như một bản phân tích tính cách, tư duy, nhu cầu, động lực cho con nhưng ưu việt hơn bởi công cụ đặc biệt là tử vi, các phân tích hướng nghiệp cũng là để ba mẹ tham khảo chứ không có tính áp đặt.

Khai Minh Thư giúp anh chị hiểu con chứ không nói đến việc biến một đứa trẻ hư thành một đứa trẻ ngoan, Khai Minh Thư giúp anh chị nhận định được đúng giá trị con của anh chị, không chỉ lúc con còn nhỏ mà ngay cả khi con lớn, con trưởng thành. Việc gắn kết được với con là mãi mãi chứ không chỉ riêng khi còn còn nhỏ, anh chị thấy đó đa phần bố mẹ chỉ có thể gần cận với con khi còn còn nhỏ , bắt đầu từ 4 – 5 tuổi trở ra, bé có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, con có nhiều tâm tư nguyện vọng, con bắt đầu biết che giấu và ngại chia sẻ, từ đó tạo khoảng cách giữa bố mẹ và con cái.
Kết quả phân tích tử vi chỉ ra: không chỉ tính cách, mà còn tư duy của con trong cuộc sống thế nào, nhu cầu của con ra sao. Hiểu được những điều này giúp bố mẹ gắn kết tốt hơn với con, làm bạn với con và chủ động trong tạo động lực cho con trong học tập và cuộc sống.
Phần dự báo ảnh hưởng môi trường giúp bố mẹ chủ động tránh, giảm những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.
Khai Minh Thư đưa ra dự báo bối cảnh tương lai, những khuyến nghị, định hướng giúp con chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những cơ duyên trong tương lai.

Để nói về đặc điểm của một con người, thì việc tóm tắt lại trong 1 vài dòng, một vài trang là không đủ.

Mặc dù biết rằng việc tóm tắt này có thể khiến cho phụ huynh dễ nhớ hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng lại bỏ sót rất nhiều chi tiết về đặc điểm của một con người, thậm chí dán nhãn hành vi, năng lực sai cho một đứa trẻ.

Ví dụ như một đứa trẻ có chỉ số bất ổn cảm xúc cao, hay lo lắng, chỉ số chi tiết cầu toàn cũng cao, chỉ số kết nối thấp, thường có biểu hiện bề ngoài là khá “nhút nhát” Tuy nhiên nếu tóm gọi lại trong 1 từ là đứa trẻ nhút nhát, thì chúng ta đang quên đi bản chất của hành vi đó đến từ đâu, và không có phương án điều chỉnh, cải tiến đúng.

Ví dụ: Với người lớn khi đi xin việc, dẫu có viết rất đầy đủ tính cách, sở thích, năng lực, kinh nghiệm vào trong CV, thì việc phỏng vấn trực tiếp, đánh giá trực tiếp cũng sẽ khiến chúng ta hiểu rõ hơn về nhân sự đó rất nhiều, thay vì chỉ quyết định khả năng, năng lực, công việc dựa trên vài trang CV.

Do đó, bố mẹ để nhớ được những đặc điểm của con, để “tóm tắt” được theo ý hiểu đúng, hay đọc thật kỹ báo cáo kết quả, cùng với video hướng dẫn. Thỉnh thoảng mở ra xem lại soi chiếu, áp dụng.

Chúc quý khách hàng thành công trong sự nghiệp làm cha mẹ và gặt hái nhiều quả ngọt!

✅ Luận giải lá số mà chỉ mô tả nọ kia, cung mệnh có sao này nghĩa là…, cung tài bạch có sao này nghĩa là… KHÔNG đưa ra được lời khuyên thì khác nào mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ. Mệnh chủ cầm tờ luận giải trên tay mà không biết làm gì với nó, chỉ biết đợi mấy mươi năm để xem có đúng như lời thầy nói hay không, thì thật VÔ NGHĨA, lãng phí thời gian, tiền bạc…
✅ Người giải lá số cần đưa ra được KHUYẾN NGHỊ cho mệnh chủ, để thay đổi hành vi, suy nghĩ, điều chỉnh nhu cầu, thay đổi môi trường sao cho tốt nhất theo con đường thiên mệnh. Từ đó hiểu được định mệnh của mình, và làm chủ vận mệnh của mình, nhằm đạt được bình an, hạnh phúc, hỉ lạc lâu dài. Đó mới là cái đích của việc luận giải.
✅ Bởi thế, kết quả luận giải tử vi Khai Minh Thư chủ trương KHÔNG BÀN LUẬN về tính chất, cách cục của từng bộ sao riêng lẻ, vì như vậy sẽ sa vào cách làm cũ, gây khó hiểu cho người đọc. Không đưa ra những dự báo mang tính ÁN ĐỊNH, như giàu nghèo, địa vị, vận hạn… chỉ gây lo lắng hoang mang mà không có tác dụng giúp đương số cải vận.
Từ lá số tử vi, mệnh chủ luôn mong muốn biết được Số Mệnh, mà chưa hiểu rõ
? Số mệnh = Định Mệnh + Vận Mệnh.
Trong đó:
? “Định” trong định sẵn. Định mệnh là những yếu tố đã được định sẵn, mà ta không được lựa chọn. Ví dụ như: Thể chất bẩm sinh, giới tính, cha mẹ, anh em ruột, môi trường sống,…
? “Vận” trong vận động. Vận mệnh là những yếu tố mà ta có thể tác động để thay đổi. Ví dụ: Tâm lý, năng lực, lối sống…
? Khai Minh Thư tập trung vào khía cạnh tâm lý giáo dục, để giúp bố mẹ hiểu, đồng hành, định hướng cho con. Từ kết quả luận giải sẽ giúp bạn biết được:
? Tâm tính, năng lực, nhu cầu của con người thiên bẩm, môi trường định sẵn.
? Cơ duyên bối cảnh tương lai, nghề nghiệp phù hợp
? Điều chỉnh môi trường giáo dục gia đình, trường học, bạn bè như thế nào
….

Năm sinh mà bố mẹ thường xem ví dụ 2019 là mệnh mộc, 2015 mệnh kim, thì đó là theo niên mệnh của năm đó.

Còn ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong phần tính cách của tử vì Khai Minh Thư là thể hiện các dạng tính cách khác nhau của một con người. Tượng trưng bằng 5 hành, với 5 nhóm đặc tính khác nhau.

Mỗi người đều có đặc tính của cả 5 hành, với mức độ nhiều ít khác nhau.

Để hiểu thêm về đặc điểm tính cách của 5 hành, bố mẹ có thể ấn vào đường link trong bản luận giải. Hoặc xem tại đây

Có nhiều trường phái tử vi khác nhau, và nhiều cách đổi lịch khác nhau.
Nên việc “an sao tử vi” hay sắp xếp phân bố các chính tinh, phụ tinh, ẩn tinh… vào 12 cung trên lá số tử vi có phần khác biệt giữa các phái.

Ở Khai Minh Thư – Quy Chân Thư Quán, bằng kinh nghiệm các thầy nhiều năm thực hành và trải nghiệm trên hàng ngàn lá số, trực tiếp và gián tiếp đánh giá độ chính xác của các phương pháp lập lá số khác nhau, đội ngũ chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp đặc biệt riêng của Khai Minh Thư để lập lá số.

Do đó, nếu quý khách hàng muốn đối chiếu, so sánh là số của mình có thể xem tại đây https://tuvi.nuocgansoi.com/lap_la_so